Zasiłek Chorobowy

Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy posiadają pełne świadczenie składek na
ubezpieczenie zdrowotne. Niepracujący w trakcie odbywania pracy okresowej lub stażu podczas
którego zachoruję ma prawo do zasiłku chorobowego. Swoją niedyspozycją do pracy zgłasza
w Urzędzie Pracy dokumentem którym jest zwolnienie lekarskie.W przypadku: odbywania stażu, szkoleń dokształcających, prac okresowych jak również osób o statusie bezrobotnego. Zaświadczenie należy dostarczyć do 7 dni roboczych od jego otrzymania. Ale swojego pośrednika pracy w up należy poinformować do 2 dni roboczych od otrzymania dokumentu.

Oczywiście, na formularzu ZUS ZLA należy wypełnić dane płatnika czyli dane urzędu pracy w
którym osoba bezrobotna jest zarejestrowana. W przypadku kiedy odbywamy pracę okresową lub
staż, pracodawca nie ma możliwości zgłoszenia za nas niedyspozycji do pracy. Ważne by pamiętać
o poinformowaniu o otrzymanym zwolnieniu oraz osobistym dostarczenie go do up w ciągu
ustalonych 7 dni. Konsekwencją nie oddania dokumentu w wyznaczonym czasie jest utrata zasiłku,
ubezpieczenia jak również wyrejestrowanie ze statusu bezrobotnego. Jednak istnieje możliwość 
o ubieganie się o późniejsze dostarczenie zwolnienia lekarskiego, należy zgłosić ten fakt w trakcie
rozmowy z swoim pośrednikiem pracy którego informujemy o otrzymanym dokumencie do 2 dni
roboczych.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz

POLUB NAS I ODBIERZ UPOMINEK!