Staż dla bezrobotnych

Nie możesz znaleźć pracy?  Może warto zapisać się na płatny staż dla bezrobotnych? Pamiętaj, że jako osoba bezrobotna możesz liczyć na płatny staż ale musisz być zarejestrowanym bezrobotnym. Rejestrację osoby bezrobotnej  możesz przeprowadzić przez internet.Pamiętaj, że staż to często jedyna forma zatrudnienia, na którą możesz liczyć. Założenia stażu są takie, że dzięki niemu możesz zdobyć pierwsze zawodowe doświadczenie, które przełoży się na łatwiejsze znalezienie pracy. Ale to tylko założenia. W życiu jest dokładnie odwrotnie.

Pracodawcy wolą zatrudniać stażystów bo nie muszą im płacić. Ty dostaniesz wypłatę z Urzędu Pracy dlatego powinieneś zainteresować się tą formą aktywacji zawodowej.

Zobacz kto może liczyć na staż:

1. osoby bezrobotne do 25 roku życia,
2. osoby długotrwale bezrobotne lub zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego
3. kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
4. osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,
5. bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych,
6. osoby bezrobotne bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
7. bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
8. bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
9. bezrobotne osoby niepełnosprawne.

Jak widać jest duża grupa osób bezrobotnych, która może liczyć na staż. Nie zmarnuj tej szansy!

POLUB NAS I ODBIERZ UPOMINEK!