Prawa i Obowiązki bezrobotnegoOsoby poszukujące pracy które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy mają prawo do pełnego korzystania z usług pośrednictw pracy oraz poradnictwa zawodowego. W przypadku braku ofert pracy bezrobotny może zostać skierowany do pracy interwencyjnej czyli robót publicznych, szkoleń dla dorosłych lub staży.
Posiada również prawo do odwołania się od decyzji administracyjnych. Bezrobotny ma
również prawo do zasiłku (jeśli spełnia kryteria). Najważniejsze jednak jest prawo do korzystania z
bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Do obowiązków osoby bezrobotnej należy aktywne poszukiwanie pracy. Osoba powinna  przyjąć zaproponowaną ofertę pracy (niedostosowanie się do propozycji zatrudnienia może doprowadzić do wyrejestrowania bezrobotnego). Osoba zarejestrowana ma obowiązek powiadomić PUP do siedmiu dni roboczych o podjęciu zatrudnieniu, podjąć się badaniu lekarskim w celu ustalenia zdolności do pracy. W
przypadku nieuzasadnionego przerwania stażu czy też szkolenia osoba zarejestrowana w urzędzie pracy musi zwrócić koszty. Trzeba w każdym przypadku zawiadomić PUP o zmianie pobytu i zameldowania.

POLUB NAS I ODBIERZ UPOMINEK!